• Address:Floor 12, Tower B, DiSanZhiYe, San Yuan Qiao, Shuguang Xili,Chaoyang District,Beijing100028, China

    Tel:010-58220201

    email:zmyl@zhongmei.com

    Fax:010-58220845

    Zip Code:100028

    Website: www.zhongmei.com

Copyright © 2016 All Rights Reserved